Hotline: 077.8888.677   24 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000 Xóa
2   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
3   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000 Xóa
4   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
5   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000 Xóa
6   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000 Xóa
7   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000 Xóa
8   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000 Xóa
9   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   2,700,000
  2,700,000 Xóa
10   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000 Xóa
11   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
12   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000 Xóa
13   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
14   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
Tổng tiền : 72,620,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677