Hotline: 077.8888.677   77 Sp  

Sản phẩm / Chuỗi hạt trúc

properties

Trúc vòng tay mix vàng

Giá: 700,000 vnđ/Vòng

Trầm hương mix vàng
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 10 hạt

Giá: 6,000,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly

Giá: 12,000,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên, hạt trúc
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 9 hạt, 11 ly

Giá: 10,800,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên, hạt trúc
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 10 hạt

Giá: 12,600,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay hạt nhỏ

Giá: 3,000,000 vnđ/Vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 12 hạt, chìm Malay

Giá: 12,000,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 9 hạt, 10ly

Giá: 4,800,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly

Giá: 3,600,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly

Giá: 9,600,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng cổ hạt nhỏ

Giá: 6,000,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Trúc vòng cổ mix vàng

Giá: 6,000,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Trúc vòng cổ kiểu mix vàng

Giá: 6,000,000 vnđ/Vòng

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly

Giá: 12,000,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên, hạt trúc
Đặt mua
properties

Trúc vòng tay chìm 9 hạt

Giá: 27,840,000 vnđ/Vòng

Trầm tự nhiên
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677