Hotline: 077.8888.677   49 Sp  

Sản phẩm / Trầm hương miếng

properties

Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt

Giá: 8,600,000 vnđ/50gr

100% trầm hương thiên nhiên.
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm

Giá: 750,000 vnđ/50gr

100% trầm hương tự nhiên. Kích thước mỏng.
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm

Giá: 1,000,000 vnđ/50gr

100% trầm hương tự nhiên. Kích thước mỏng.
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm

Giá: 950,000 vnđ/50gr

100% trầm hương tự nhiên. Kích thước nhỏ.
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm

Giá: 3,700,000 vnđ/50gr

100% trầm hương thiên nhiên. kích thước nhỏ.
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm

Giá: 1,500,000 vnđ/50gr

100% trầm hương tự nhiên. Kích thước lớn
Đặt mua
properties

Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm

Giá: 4,700,000 vnđ/50gr

100% trầm hương thiên nhiên. Kích thước lớn.
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677