Hotline: 077.8888.677   79 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
2   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000 Xóa
3   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000 Xóa
4   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   300,000
  300,000 Xóa
5   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   41,400,000
  41,400,000 Xóa
6   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000 Xóa
7   Cây cảnh trầm hương   16,000,000
  16,000,000 Xóa
8   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000 Xóa
9   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
10   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000 Xóa
11   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000 Xóa
12   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
13   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000 Xóa
14   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000 Xóa
15   Mặt Quan Âm - Hàng chìm   45,000,000
  45,000,000 Xóa
16   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
17   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000 Xóa
18   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000 Xóa
19   Tượng Phật Di Lặc Trầm Hương   67,500,000
  67,500,000 Xóa
20   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000 Xóa
21   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000 Xóa
22   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000 Xóa
23   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000 Xóa
24   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000 Xóa
25   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000 Xóa
26   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
27   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000 Xóa
28   Vòng trầm hương chìm   25,000,000
  25,000,000 Xóa
29   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000 Xóa
30   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000 Xóa
31   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000 Xóa
32   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000 Xóa
33   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
34   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000 Xóa
35   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000 Xóa
36   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000 Xóa
37   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000 Xóa
38   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000 Xóa
39   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000 Xóa
40   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000 Xóa
41   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000 Xóa
42   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000 Xóa
43   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
44   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
45   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000 Xóa
46   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000 Xóa
47   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
48   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000 Xóa
49   Chuỗi108 hạt, 5ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
50   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000 Xóa
51   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
52   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000 Xóa
53   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000 Xóa
54   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
55   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000 Xóa
56   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000 Xóa
57   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000 Xóa
58   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000 Xóa
59   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000 Xóa
60   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000 Xóa
Tổng tiền : 1,145,480,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677