Hotline: 077.8888.677   77 Sp  

Đại lý

Quyền lợi khi trở thành đại lý

1. Được hưởng mức giá ưu đãi.

2. Được hưởng các chương trình khuyến mãi lớn dành cho đại lý

3. Đào tạo kiến thức chuyên sâu cho đại lý trước và sau khi khai trương để các đại lý có đầy đủ thông tin về sản phẩm.

4. Cung cấp những thông tin, tài liệu về sản phẩm cho đại lý nhằm hỗ trợ đại lý trong quá trình bán hàng.

5. Được sử dụng hình ảnh của thương hiệu uy tín hàng đầu về trầm hương tại Việt Nam để kinh doanh.

6. Được hưởng lợi ích trực tiếp về việc quảng bá chung từ thương hiệu Kỳ Nam Hương. Đại lý được quảng cáo hình ảnh qua các kênh truyền thông của Kỳ Nam Hương.

 

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677