Hotline: 077.8888.677   48 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000 Xóa
2   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
3   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000 Xóa
4   Vòng tay trầm hương 16ly   9,000,000
  9,000,000 Xóa
5   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
6   Chuỗi hạt trầm hương 8mm   6,500,000
  6,500,000 Xóa
7   Quạt mini trầm hương   400,000
  400,000 Xóa
8   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000 Xóa
9   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000 Xóa
10   Thác khói chú tiểu hoa sen   290,000
  290,000 Xóa
11   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000 Xóa
12   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000 Xóa
13   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
14   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ   600,000
  600,000 Xóa
15   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
16   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
17   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
18   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   9,000,000
  9,000,000 Xóa
19   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000 Xóa
20   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000 Xóa
21   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ   600,000
  600,000 Xóa
22   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ   600,000
  600,000 Xóa
23   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000 Xóa
24   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
25   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
26   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
27   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
28   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000 Xóa
29   Chuỗi hạt trầm hương   1,500,000
  1,500,000 Xóa
30   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
31   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000 Xóa
32   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt (VIP)   30,000,000
  30,000,000 Xóa
33   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000 Xóa
34   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
35   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000 Xóa
36   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
37   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000 Xóa
38   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000 Xóa
39   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000 Xóa
40   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000 Xóa
41   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000 Xóa
Tổng tiền : 198,238,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677