Hotline: 077.8888.677   48 Sp  

Sản phẩm / Trầm hương nụ

properties

Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm

Giá: 180,000 vnđ/70 gam

Trầm hương nụ. 100% trầm hương. Sạch 100%, không hóa chất.
Đặt mua
properties

Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm

Giá: 660,000 vnđ/50 gam

Trầm hương nụ. 100% trầm hương. Sạch 100%, không hóa chất.
Đặt mua
properties

Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm

Giá: 290,000 vnđ/50 gam

Trầm hương nụ. 100% trầm hương. Sạch 100%, không hóa chất.
Đặt mua
properties

Trầm hương nụ - Cung đình

Giá: 1,490,000 vnđ/50 gam

Trầm hương nụ. 100% trầm hương. Sạch 100%, không hóa chất.
Đặt mua
properties

Trầm hương nụ - Hoàng gia

Giá: 990,000 vnđ/50 gam

Trầm hương nụ. 100% từ trầm hương. Sạch 100%, không hóa chất.
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677