Hotline: 077.8888.677   33 Sp  

Thông tin

Hướng dẫn đặt hàng

1. Truy cập vào trang KYNAMHUONG.com và tìm đến nhóm danh mục sản phẩm trên thanh menu.2. Chọn mục sản phẩm mà bạn muốn mua. 3. Và click vô sản phẩm nào bạn chọn mua.

Click Mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng để chọn thêm những sản phẩm khác

4. Chọn xong sản phẩm muốn mua bạn click thanh toán.5. Điền đầy đủ thông tin khách hàng và chọn phương thức thanh toán6. Kiểm tra lại đơn hàng và chọn ngân hàng thanh toán (nếu chọn chuyển khoản). Click kết thúc.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677