Hotline: 077.8888.677   32 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000 Xóa
2   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000 Xóa
3   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000 Xóa
4   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000 Xóa
5   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000 Xóa
6   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
7   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000 Xóa
8   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
9   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000 Xóa
10   Tượng Quan Âm Trầm Hương   209,999,000
  209,999,000 Xóa
11   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000 Xóa
12   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000 Xóa
13   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000 Xóa
14   Phụ kiện xông trầm cao cấp (có nhạc thiền & đèn Led)   3,450,000
  3,450,000 Xóa
15   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
16   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
17   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000 Xóa
18   Thố xông bằng đồng đa năng (7)   700,000
  700,000 Xóa
19   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
20   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000 Xóa
21   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
22   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000 Xóa
23   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000 Xóa
24   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000 Xóa
25   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
26   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000 Xóa
27   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
28   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   300,000
  300,000 Xóa
29   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000 Xóa
30   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000 Xóa
31   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000 Xóa
Tổng tiền : 411,669,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677