Hotline: 077.8888.677   9 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000 Xóa
2   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000 Xóa
3   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
4   Khuôn tạo hình bột trầm hương hoa sen bằng đồng   250,000
  250,000 Xóa
5   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
6   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000 Xóa
7   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000 Xóa
8   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
Tổng tiền : 5,100,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677