Hotline: 077.8888.677   40 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
2   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000 Xóa
3   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000 Xóa
4   Chuỗi hạt trúc 8 hạt chìm   13,000,000
  13,000,000 Xóa
5   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
6   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000 Xóa
7   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
8   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000 Xóa
9   Quạt mini trầm hương   400,000
  400,000 Xóa
10   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000 Xóa
11   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ   600,000
  600,000 Xóa
12   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
13   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000 Xóa
14   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
15   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000 Xóa
16   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   9,000,000
  9,000,000 Xóa
17   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
18   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000 Xóa
19   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000 Xóa
20   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000 Xóa
21   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000 Xóa
22   Thác khói trầm hương 2   60,000
  60,000 Xóa
23   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000 Xóa
24   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm   1,200,000
  1,200,000 Xóa
25   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000 Xóa
26   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000 Xóa
27   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
28   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
29   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000 Xóa
30   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000 Xóa
31   Chuỗi hạt trúc mix vàng, 36 hạt   5,000,000
  5,000,000 Xóa
32   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
33   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000 Xóa
34   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ   600,000
  600,000 Xóa
35   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000 Xóa
36   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
Tổng tiền : 124,830,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677