Hotline: 077.8888.677   46 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000 Xóa
2   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000 Xóa
3   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000 Xóa
4   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000 Xóa
5   Tượng Quan Âm Trầm Hương   209,999,000
  209,999,000 Xóa
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000 Xóa
7   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000 Xóa
8   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
9   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000 Xóa
10   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
11   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
12   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
13   Chuỗi108 hạt, 6ly   36,000,000
  36,000,000 Xóa
14   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
15   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
16   Chuỗi vòng tay 16 hạt, 14ly   39,600,000
  39,600,000 Xóa
17   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000 Xóa
18   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000 Xóa
19   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000 Xóa
20   Chuỗi108 hạt, 6ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
21   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000 Xóa
22   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
23   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   41,400,000
  41,400,000 Xóa
24   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000 Xóa
25   Tượng Phật Di Lặc Trầm Hương   67,500,000
  67,500,000 Xóa
26   Trầm Hương và Ngà Voi   45,000,000
  45,000,000 Xóa
27   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000 Xóa
28   Lò xông trầm bằng điện màu xanh   700,000
  700,000 Xóa
29   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000 Xóa
30   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000 Xóa
31   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000 Xóa
32   Tượng phật Di Lặc trầm hương   15,000,000
  15,000,000 Xóa
33   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000 Xóa
34   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
35   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000 Xóa
36   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
37   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000 Xóa
38   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000 Xóa
39   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000 Xóa
40   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000 Xóa
41   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
42   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000 Xóa
43   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
44   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000 Xóa
Tổng tiền : 761,793,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677