Hotline: 077.8888.677   61 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
2   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000 Xóa
3   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000 Xóa
4   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000 Xóa
5   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000 Xóa
6   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000 Xóa
7   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000 Xóa
8   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000 Xóa
9   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
10   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000 Xóa
11   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000 Xóa
12   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
13   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000 Xóa
14   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000 Xóa
15   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000 Xóa
16   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000 Xóa
17   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000 Xóa
18   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000 Xóa
19   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000 Xóa
20   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
21   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000 Xóa
22   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
23   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000 Xóa
24   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000 Xóa
25   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
26   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000 Xóa
27   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
28   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
29   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
30   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000 Xóa
31   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
32   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
33   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
34   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000 Xóa
35   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000 Xóa
36   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
37   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000 Xóa
Tổng tiền : 250,990,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677