Hotline: 077.8888.677   49 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000 Xóa
2   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000 Xóa
3   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
4   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
5   Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 10ly   4,000,000
  4,000,000 Xóa
6   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000 Xóa
7   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000 Xóa
8   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000 Xóa
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000 Xóa
10   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
11   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
12   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000 Xóa
13   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000 Xóa
14   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000 Xóa
15   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000 Xóa
16   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000 Xóa
17   Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 5ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
18   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000 Xóa
19   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000 Xóa
20   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000 Xóa
21   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000 Xóa
22   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000 Xóa
23   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000 Xóa
24   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm   1,200,000
  1,200,000 Xóa
25   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000 Xóa
26   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   700,000
  700,000 Xóa
27   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000 Xóa
28   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   23,000,000
  23,000,000 Xóa
29   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000 Xóa
30   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000 Xóa
31   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000 Xóa
32   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000 Xóa
Tổng tiền : 93,819,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677