Hotline: 077.8888.677   43 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
2   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
3   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
4   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
5   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
6   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
7   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
8   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
9   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
10   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
11   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
12   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
13   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
14   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
15   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
16   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
17   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
18   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
19   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
20   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
21   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
22   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
23   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
24   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
25   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
26   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
27   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
28   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   2,000,000
  2,000,000
29   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
30   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
31   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
32   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
33   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
34   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
35   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
36   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
37   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
38   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
39   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000
40   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
Tổng tiền : 804,734,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677