Hotline: 077.8888.677   35 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
2   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
3   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
4   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
5   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
6   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
7   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
8   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
9   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
10   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
11   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
12   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
13   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
14   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
15   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
16   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
17   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
18   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
19   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
20   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
21   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
22   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
23   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   2,000,000
  2,000,000
24   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
25   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
26   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
27   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
28   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
29   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
30   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
31   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000
32   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
Tổng tiền : 761,524,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677