Hotline: 077.8888.677   60 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
2   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
3   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
4   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
5   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
7   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000
8   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
9   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
10   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
11   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
12   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
13   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
14   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
16   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
17   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
18   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
19   Vòng trầm hương chìm   49,000,000
  49,000,000
20   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
21   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
22   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
23   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
24   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
25   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
26   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
27   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
28   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
29   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
30   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
31   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
32   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
33   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
34   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
35   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
36   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
37   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
38   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp (trúc))   900,000
  900,000
39   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
40   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
41   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
42   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
43   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 520,660,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677