Hotline: 077.8888.677   57 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
3   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
4   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
5   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
6   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
7   Chuỗi hạt trầm hương 16mm   22,000,000
  22,000,000
8   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
9   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
10   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   13,000,000
  13,000,000
11   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
12   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
13   Chuỗi hạt hồ lô trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
14   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
15   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
16   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
17   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
18   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
19   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
20   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
21   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
22   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
23   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
24   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
25   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
26   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
27   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
28   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
29   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
30   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
31   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
32   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
33   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
34   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
35   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
36   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
37   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
38   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
39   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
40   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
41   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
42   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
43   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
44   Vòng cổ hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
45   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
46   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
Tổng tiền : 296,668,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677