Hotline: 077.8888.677   53 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
2   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
3   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
4   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
5   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
6   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
7   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
8   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
9   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
10   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
11   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
12   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
13   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
14   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
15   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
16   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
17   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
18   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
19   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
20   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
21   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
22   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
23   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
24   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
25   Chuỗi hạt kiểu mix vàng   5,000,000
  5,000,000
26   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
27   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
28   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
29   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
30   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
31   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
32   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
33   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
34   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
35   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
36   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
37   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   2,000,000
  2,000,000
38   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
39   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
40   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
41   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
42   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
43   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
44   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
45   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
46   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
47   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
48   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000
49   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
Tổng tiền : 694,159,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677