Hotline: 077.8888.677   78 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
2   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
3   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000
4   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
5   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
6   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
7   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
8   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
9   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
10   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
11   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000
12   Tinh dầu trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   800,000
  800,000
13   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
14   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
15   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
16   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
17   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
18   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
19   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
20   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
21   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
22   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
23   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
24   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
25   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
26   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
27   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
28   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
29   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
30   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
31   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
32   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
33   Vòng trầm hương chìm   49,000,000
  49,000,000
34   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
35   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
36   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
37   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
38   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
39   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
40   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
41   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
42   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
43   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
44   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
45   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
46   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
47   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
48   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
49   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
50   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
51   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
52   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
53   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
54   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp (trúc))   900,000
  900,000
55   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
56   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
57   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
58   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
59   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
60   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 534,165,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677