Hotline: 077.8888.677   76 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
2   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
3   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
4   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
5   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
6   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
7   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
8   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
11   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
12   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
13   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
14   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
15   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
16   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
17   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
18   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
19   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000
20   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
21   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
22   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
23   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
24   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
25   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
26   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
27   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
28   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
29   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
30   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
31   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
32   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
33   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
34   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
35   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
36   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
37   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000
38   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000
39   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
40   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
41   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000
42   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
43   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
44   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
45   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
46   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
47   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000
48   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
49   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
50   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
51   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
52   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
Tổng tiền : 359,470,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677