Hotline: 077.8888.677   114 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
2   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
3   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
4   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
5   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
6   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000
7   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
8   Trúc vòng tay 12 hạt, chìm Malay   12,000,000
  12,000,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
11   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
12   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000
13   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
14   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   6,000,000
  6,000,000
15   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
16   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
17   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
18   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
19   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
20   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
21   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
22   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
23   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
24   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
25   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
26   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   36,000,000
  36,000,000
27   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
28   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
29   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14ly   9,600,000
  9,600,000
30   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000
31   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
32   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
33   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
34   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
35   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000
36   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
37   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
38   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
39   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
40   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
41   Chuỗi108 hạt, 6ly   6,000,000
  6,000,000
42   Chuỗi108 hạt, 5ly   1,200,000
  1,200,000
43   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
44   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
45   Chuỗi108 hạt, 6ly   4,500,000
  4,500,000
46   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
47   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
48   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
49   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
50   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
51   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
52   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
53   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
54   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
55   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
56   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
57   Trúc vòng cổ kiểu mix vàng   6,000,000
  6,000,000
58   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (lớn)   70,000
  70,000
59   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
60   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
61   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
62   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
63   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
64   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
65   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
66   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
67   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
68   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
69   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
70   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
Tổng tiền : 913,474,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677