Hotline: 077.8888.677   64 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
2   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
3   Tượng cảnh trầm hương 1   10,000,000
  10,000,000
4   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
5   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
6   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
7   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
8   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
9   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
10   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
11   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
12   Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
13   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
14   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
15   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
16   Tượng cảnh trầm hương lớn   40,000,000
  40,000,000
17   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
18   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
19   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
20   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
21   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
22   Vòng tay trầm hương   3,000,000
  3,000,000
23   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
24   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
25   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
26   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
27   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
28   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
29   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
30   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
31   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
32   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
33   Thác khói trầm hương   90,000
  90,000
34   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
35   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
36   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
37   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
38   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
39   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
40   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
41   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
42   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
43   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
44   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
45   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
46   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
47   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
48   Vòng tay trầm hương   24,000,000
  24,000,000
49   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
50   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
51   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
52   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
53   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
54   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
55   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
56   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 696,212,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677