Hotline: 077.8888.677   70 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
2   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
3   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
4   Tượng cảnh trầm hương 1   10,000,000
  10,000,000
5   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
6   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
7   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
8   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
9   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
10   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
11   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
12   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
13   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
14   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
15   Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
16   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
17   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
18   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
19   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
20   Tượng cảnh trầm hương lớn   40,000,000
  40,000,000
21   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
22   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
23   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
24   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
25   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
26   Vòng tay trầm hương   3,000,000
  3,000,000
27   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
28   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
29   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
30   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
31   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
32   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
33   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
34   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
35   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
36   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
37   Thác khói trầm hương   90,000
  90,000
38   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
39   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
40   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
41   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
42   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
43   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
44   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
45   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
46   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
47   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
48   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
49   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
50   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
51   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
52   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
53   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
54   Vòng tay trầm hương   24,000,000
  24,000,000
55   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
56   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
57   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
58   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
59   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
60   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
61   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
62   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 704,617,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677