Hotline: 077.8888.677   60 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000
2   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
3   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
4   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
5   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
6   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
7   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
8   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
9   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
10   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
11   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
12   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000
13   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
14   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
15   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000
16   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
17   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
18   Lò xông trầm bằng điện màu xanh   700,000
  700,000
19   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
20   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
21   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
22   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
23   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
24   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
25   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
26   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
27   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
28   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
29   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
30   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
31   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
32   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
33   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000
34   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
35   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
36   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
37   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
38   Cảnh điêu khắc trầm hương   160,000,000
  160,000,000
39   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
40   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
41   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000
42   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
43   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   9,600,000
  9,600,000
44   Vòng tay trầm hương hạt tròn   400,000
  400,000
45   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
Tổng tiền : 404,344,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677