Hotline: 077.8888.677   27 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
3   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
4   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
5   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
6   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
7   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
8   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000
9   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   24,000,000
  24,000,000
10   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
11   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
12   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
13   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
14   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
16   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
17   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
18   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000
Tổng tiền : 118,585,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677