Hotline: 077.8888.677   70 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
2   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
3   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
4   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
5   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
6   Trúc vòng cổ kiểu mix vàng   6,000,000
  6,000,000
7   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
8   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000
9   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   2,400,000
  2,400,000
10   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
11   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000
12   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
13   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
14   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000
15   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
16   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
17   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
18   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
19   Vòng trầm hương chìm   25,000,000
  25,000,000
20   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
21   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
22   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
23   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
24   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000
25   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
26   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
27   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
28   Thố xông bằng đồng đa năng (6)   700,000
  700,000
29   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
30   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
31   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
32   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
33   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000
34   Cây cảnh trầm hương   13,999,000
  13,999,000
35   Trúc vòng tay 9 hạt, 10ly   4,800,000
  4,800,000
36   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
37   Chuỗi108 hạt, 8ly3   94,800,000
  94,800,000
38   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
39   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
40   Thác khói trầm hương 18   60,000
  60,000
41   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
42   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
43   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000
44   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
45   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
46   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
47   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
48   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
49   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
50   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
51   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
52   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
53   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
54   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
Tổng tiền : 700,128,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677