Hotline: 077.8888.677   120 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
2   Vòng trầm hương chìm   25,000,000
  25,000,000
3   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
4   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
5   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
7   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
8   Trúc vòng tay 12 hạt, chìm Malay   12,000,000
  12,000,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
11   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
12   Mặt Quan Âm - Hàng chìm   45,000,000
  45,000,000
13   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
14   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Phụ kiện xông trầm nụ cao cấp (có đèn led)   1,650,000
  1,650,000
16   Thố xông bằng đồng đa năng (6)   700,000
  700,000
17   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
18   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
19   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
20   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
21   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
22   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
23   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (lớn)   70,000
  70,000
24   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
25   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000
26   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
27   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
28   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
29   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
30   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000
31   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
32   Vòng tay trầm hương hạt tròn   400,000
  400,000
33   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
34   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
35   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
36   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
37   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
38   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
39   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
40   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
41   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000
42   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
43   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
44   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
45   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
46   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
47   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
48   Chuỗi108 hạt, 6ly   36,000,000
  36,000,000
49   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
50   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000
51   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
52   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
53   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
54   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
55   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
56   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
57   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
58   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
59   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
60   Chuỗi108 hạt, 6ly   4,500,000
  4,500,000
61   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
62   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
63   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
64   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
65   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
66   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
67   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
68   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   800,000
  800,000
69   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000
70   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
71   Trầm Hương và Ngà Voi   45,000,000
  45,000,000
72   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
73   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
74   Thác khói trầm hương 18   60,000
  60,000
75   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
76   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
77   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
78   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
79   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
80   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
81   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
82   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
83   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000
84   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
85   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
86   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
87   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 655,463,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677