Hotline: 077.8888.677   57 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
2   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000
3   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000
4   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
5   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
6   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   9,600,000
  9,600,000
7   Chuỗi vòng tay 16 hạt, 14ly   39,600,000
  39,600,000
8   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
9   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000
10   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
11   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000
12   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
13   Chuỗi108 hạt, 6ly   4,500,000
  4,500,000
14   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
15   Thố xông bằng đồng đa năng (7)   700,000
  700,000
16   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   2,400,000
  2,400,000
17   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
18   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
19   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
20   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
21   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
22   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
23   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
24   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000
25   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
26   Mặt dây trầm Di Lặc (2)   12,000,000
  12,000,000
27   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
28   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
29   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
30   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
31   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
32   Tinh dầu trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   800,000
  800,000
33   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000
Tổng tiền : 673,355,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677