Hotline: 077.8888.677   97 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
2   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
3   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000
4   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
5   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
6   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
7   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000
8   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
9   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
10   Vòng trầm hương chìm   25,000,000
  25,000,000
11   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
12   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
13   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
14   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
15   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
16   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
17   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
18   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
19   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
20   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
21   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
22   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
23   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
24   Chuỗi108 hạt, 5ly   1,200,000
  1,200,000
25   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
26   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
27   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
28   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
29   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
30   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
31   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000
32   Trầm Hương và Ngà Voi   45,000,000
  45,000,000
33   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
34   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   36,000,000
  36,000,000
35   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000
36   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
37   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000
38   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
39   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
40   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
41   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
42   Phụ kiện xông trầm cao cấp (có nhạc thiền & đèn Led)   3,450,000
  3,450,000
43   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
44   Chuỗi108 hạt, 8ly3   94,800,000
  94,800,000
45   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (3)   1,200,000
  1,200,000
46   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
47   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
48   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
49   Trúc vòng tay 9 hạt, 10ly   4,800,000
  4,800,000
50   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
51   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
52   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
53   Chuỗi108 hạt, 6ly   36,000,000
  36,000,000
54   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
55   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
56   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
57   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
58   Tượng Phật Di Lặc Trầm Hương   67,500,000
  67,500,000
59   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
60   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
61   Cảnh điêu khắc trầm hương   160,000,000
  160,000,000
62   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
63   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
64   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
65   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
66   Tượng phật Di Lặc trầm hương   15,000,000
  15,000,000
67   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
68   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
69   Mặt Quan Âm - Hàng chìm   45,000,000
  45,000,000
Tổng tiền : 989,410,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677