Hotline: 077.8888.677   116 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
2   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
3   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
4   Tượng cảnh trầm hương 1   10,000,000
  10,000,000
5   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
6   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
7   Vòng tay trầm hương - VIP 16ly   39,000,000
  39,000,000
8   Chuỗi hạt trầm hương   15,000,000
  15,000,000
9   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   700,000
  700,000
10   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
11   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
12   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
13   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
14   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
15   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
16   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
17   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
18   Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
19   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
20   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
21   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
22   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
23   Tượng cảnh trầm hương lớn   40,000,000
  40,000,000
24   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
25   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
26   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
27   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
28   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
29   Vòng tay trầm hương   3,000,000
  3,000,000
30   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
31   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
32   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
33   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
34   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
35   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
36   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
37   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
38   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
39   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
40   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
41   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
42   Thác khói trầm hương   90,000
  90,000
43   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
44   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
45   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
46   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
47   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
48   Vòng tay trầm hương   1,500,000
  1,500,000
49   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
50   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
51   Quạt mini trầm hương   400,000
  400,000
52   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
53   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
54   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
55   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
56   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
57   Chuỗi hạt trầm hương 2   1,200,000
  1,200,000
58   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   23,200,000
  23,200,000
59   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
60   Vòng tay trầm hương   30,000,000
  30,000,000
61   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   13,000,000
  13,000,000
62   Vòng tay trầm hương 16ly   9,000,000
  9,000,000
63   Đế xông trầm hương   200,000
  200,000
64   Vòng tay trầm hương trúc tròn   10,000,000
  10,000,000
65   Vòng tay trầm hương   25,000,000
  25,000,000
66   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   19,200,000
  19,200,000
67   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
68   Thác khói chú tiểu hoa sen   290,000
  290,000
69   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
70   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
71   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
72   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
73   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
74   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
75   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000
76   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
77   Thác xông trầm hương nụ cao cấp   2,080,000
  2,080,000
78   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
79   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
80   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
81   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
82   Chuỗi hạt hồ lô trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
83   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000
84   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
85   Thác xông trầm hương nụ cao cấp   2,080,000
  2,080,000
86   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
87   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
88   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
89   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
90   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
91   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
92   Chuỗi hạt cầu nguyện   939,000
  939,000
93   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
94   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
95   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
96   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000
97   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
98   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
99   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
100   Vòng tay trầm hương   24,000,000
  24,000,000
101   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
102   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
103   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
104   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
105   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
106   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
107   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
108   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 1,025,870,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677