Hotline: 077.8888.677   33 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
2   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
3   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
4   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
5   Vòng tay trầm hương   30,000,000
  30,000,000
6   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
7   Chuỗi hạt trầm hương 5   600,000
  600,000
8   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
9   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
10   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
11   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   700,000
  700,000
12   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
13   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   2,700,000
  2,700,000
14   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   2,350,000
  2,350,000
15   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
16   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
17   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
18   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
19   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
20   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
21   Tinh dầu trầm hương - Cung đình   1,900,000
  1,900,000
22   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
23   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
24   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
25   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
26   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
27   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
28   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
29   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
30   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
Tổng tiền : 95,604,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677