Hotline: 077.8888.677   75 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
2   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
3   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
4   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
5   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
6   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
7   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
8   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
9   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
10   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
11   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
12   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
13   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
14   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
15   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
16   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
17   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
18   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
19   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
20   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
21   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000
22   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
23   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
24   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
25   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
26   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
27   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
28   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
29   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
30   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
31   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
32   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
33   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
34   Trúc vòng tay 8 hạt chìm   16,600,000
  16,600,000
35   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
36   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
37   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
38   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
39   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000
40   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
41   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
42   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
43   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
44   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000
45   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
46   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
Tổng tiền : 656,268,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677