Hotline: 077.8888.677   113 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
2   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
3   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
4   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
5   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
6   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000
7   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
8   Trúc vòng tay 12 hạt, chìm Malay   12,000,000
  12,000,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
11   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
12   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000
13   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
14   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   6,000,000
  6,000,000
15   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
16   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
17   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
18   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
19   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
20   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
21   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
22   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
23   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
24   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
25   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   36,000,000
  36,000,000
26   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
27   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
28   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14ly   9,600,000
  9,600,000
29   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000
30   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
31   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
32   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
33   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
34   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000
35   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
36   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
37   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
38   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
39   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
40   Chuỗi108 hạt, 5ly   1,200,000
  1,200,000
41   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
42   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
43   Chuỗi108 hạt, 6ly   4,500,000
  4,500,000
44   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
45   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
46   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
47   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
48   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
49   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
50   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
51   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
52   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
53   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
54   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
55   Trúc vòng cổ kiểu mix vàng   6,000,000
  6,000,000
56   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (lớn)   70,000
  70,000
57   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
58   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
59   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
60   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
61   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
62   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
63   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
64   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
65   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
66   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
67   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
68   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
Tổng tiền : 906,874,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677