Hotline: 077.8888.677   71 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
2   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
3   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
4   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
5   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
7   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
8   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000
9   Tinh dầu trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   800,000
  800,000
10   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
11   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
12   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
13   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
14   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
15   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
16   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
17   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
18   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
19   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
20   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
21   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
22   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
23   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
24   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
25   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
26   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
27   Vòng trầm hương chìm   49,000,000
  49,000,000
28   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
29   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
30   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
31   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
32   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
33   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
34   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
35   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
36   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
37   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
38   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
39   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
40   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
41   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
42   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
43   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
44   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
45   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
46   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
47   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
48   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp (trúc))   900,000
  900,000
49   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
50   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
51   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
52   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
53   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 530,030,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677