Hotline: 077.8888.677   60 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
2   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
3   Tượng cảnh trầm hương 1   10,000,000
  10,000,000
4   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
5   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
6   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
7   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
8   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
9   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
10   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
11   Chuỗi hạt trầm hương 4   600,000
  600,000
12   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
13   Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
14   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
15   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
16   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
17   Tượng cảnh trầm hương lớn   40,000,000
  40,000,000
18   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
19   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
20   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
21   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
22   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
23   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
24   Vòng tay trầm hương   3,000,000
  3,000,000
25   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
26   Chuỗi hạt cầu nguyện   939,000
  939,000
27   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
28   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
29   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
30   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
31   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
32   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
33   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
34   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
35   Đế xông trầm hương   200,000
  200,000
36   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
37   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
38   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
39   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
40   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
41   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   23,200,000
  23,200,000
42   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
43   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
44   Vòng tay trầm hương   24,000,000
  24,000,000
45   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
46   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
47   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
48   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
49   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
50   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
51   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
52   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 533,921,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677