Hotline: 077.8888.677   48 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
2   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
3   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
4   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
5   Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 10ly   4,000,000
  4,000,000
6   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
7   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
8   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
9   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt (VIP)   30,000,000
  30,000,000
10   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
11   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
12   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
13   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
14   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
15   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
16   Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 5ly   1,800,000
  1,800,000
17   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
18   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
19   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
20   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
21   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
22   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
23   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm   1,200,000
  1,200,000
24   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
25   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   700,000
  700,000
26   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
27   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   23,000,000
  23,000,000
28   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
29   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
30   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
31   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
Tổng tiền : 121,829,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677