Hotline: 077.8888.677   63 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
2   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
3   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
4   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
5   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
6   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
7   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
8   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
9   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
10   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
11   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
12   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
13   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
14   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
15   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
16   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
17   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000
18   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
19   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
20   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
21   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
22   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
23   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
24   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
25   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
26   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
27   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
28   Trúc vòng tay 8 hạt chìm   16,600,000
  16,600,000
29   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
30   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
31   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000
32   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
33   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
34   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
35   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000
Tổng tiền : 625,883,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677