Hotline: 077.8888.677   130 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
2   Vòng trầm hương chìm   25,000,000
  25,000,000
3   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
4   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
5   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
7   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
8   Trúc vòng tay 12 hạt, chìm Malay   12,000,000
  12,000,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
11   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
12   Mặt Quan Âm - Hàng chìm   45,000,000
  45,000,000
13   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
14   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Phụ kiện xông trầm nụ cao cấp (có đèn led)   1,650,000
  1,650,000
16   Thố xông bằng đồng đa năng (6)   700,000
  700,000
17   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
18   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
19   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
20   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
21   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
22   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
23   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
24   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (lớn)   70,000
  70,000
25   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000
26   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000
27   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
28   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
29   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
30   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
31   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000
32   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
33   Vòng tay trầm hương hạt tròn   400,000
  400,000
34   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
35   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
36   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
37   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
38   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
39   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
40   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000
41   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
42   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
43   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
44   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000
45   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
46   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
47   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
48   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
49   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
50   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
51   Chuỗi108 hạt, 6ly   36,000,000
  36,000,000
52   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
53   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000
54   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
55   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
56   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
57   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
58   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
59   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
60   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
61   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
62   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
63   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
64   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
65   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
66   Chuỗi108 hạt, 6ly   4,500,000
  4,500,000
67   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
68   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
69   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
70   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
71   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
72   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
73   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
74   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
75   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
76   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
77   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   800,000
  800,000
78   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000
79   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
80   Trầm Hương và Ngà Voi   45,000,000
  45,000,000
81   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
82   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
83   Thác khói trầm hương 18   60,000
  60,000
84   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
85   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
86   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
87   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
88   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
89   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
90   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
91   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
92   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000
93   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
94   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
95   Chuỗi108 hạt, 8ly3   94,800,000
  94,800,000
96   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000
97   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 760,218,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677