Hotline: 077.8888.677   83 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
2   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
3   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
4   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
5   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000
6   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
7   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
8   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
9   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
10   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000
11   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
12   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
13   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
14   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
15   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
16   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
17   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
18   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
19   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
20   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
21   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
22   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
23   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
24   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
25   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
26   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
27   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
28   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
29   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
30   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
31   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
32   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
33   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
34   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
35   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
36   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
37   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
38   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
39   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
40   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
41   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
42   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
43   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
44   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000
45   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000
46   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
47   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
48   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
49   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
50   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
51   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
52   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
53   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000
54   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
55   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
56   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
57   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
58   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
Tổng tiền : 307,560,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677