Hotline: 077.8888.677   67 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
3   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
4   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
5   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
6   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
7   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
8   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
9   Chuỗi hạt trầm hương 16mm   22,000,000
  22,000,000
10   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
11   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
12   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
13   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   13,000,000
  13,000,000
14   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
15   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
16   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
17   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
18   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
19   Chuỗi hạt hồ lô trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
20   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
21   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
22   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
23   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
24   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
25   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
26   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
27   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
28   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
29   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
30   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
31   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
32   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
33   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
34   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
35   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
36   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
37   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
38   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
39   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
40   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
41   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
42   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
43   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
44   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
45   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
46   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
47   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
48   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
49   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
50   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
51   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
52   Vòng cổ hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
53   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
54   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
55   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
56   Đế xông trầm hương thanh   50,000
  50,000
Tổng tiền : 600,588,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677