Hotline: 077.8888.677   42 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
2   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
3   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
4   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
5   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
6   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
7   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
8   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
9   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   23,200,000
  23,200,000
10   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   700,000
  700,000
11   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
12   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000
13   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
14   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
15   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   10,500,000
  10,500,000
16   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
17   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
18   Vòng tay trầm hương   25,000,000
  25,000,000
19   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
20   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
21   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
22   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
23   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
24   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
25   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
26   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
27   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
28   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
29   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
30   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
31   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
32   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   2,700,000
  2,700,000
33   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
34   Vòng tay trầm hương - VIP 16ly   39,000,000
  39,000,000
35   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
36   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
37   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
Tổng tiền : 250,639,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677