Hotline: 077.8888.677   65 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
3   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
4   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
5   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
6   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
7   Chuỗi hạt trầm hương 16mm   22,000,000
  22,000,000
8   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
9   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
10   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   13,000,000
  13,000,000
11   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
12   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
13   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
14   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
16   Chuỗi hạt hồ lô trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
17   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
18   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
19   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
20   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
21   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
22   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
23   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
24   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
25   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
26   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
27   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
28   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
29   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
30   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
31   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
32   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
33   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
34   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
35   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
36   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
37   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
38   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
39   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
40   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
41   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
42   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
43   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
44   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
45   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
46   Vòng tay trầm hương   4,000,000
  4,000,000
47   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
48   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
49   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
50   Vòng cổ hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
51   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
52   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
53   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
Tổng tiền : 338,498,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677