Hotline: 077.8888.677   53 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
2   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
3   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
4   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
5   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
6   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
7   Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 10ly   4,000,000
  4,000,000
8   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
9   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
10   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
11   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
12   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
13   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
14   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
15   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
16   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
17   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
18   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
19   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
20   Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 5ly   1,800,000
  1,800,000
21   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
22   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
23   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
24   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
25   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
26   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
27   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm   1,200,000
  1,200,000
28   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
29   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   700,000
  700,000
30   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
31   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
32   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   23,000,000
  23,000,000
33   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
34   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
35   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
36   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
37   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
Tổng tiền : 129,639,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677