Hotline: 077.8888.677   57 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
2   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
3   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000
4   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
5   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
6   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
7   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
8   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
9   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
10   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
11   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
12   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
13   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
14   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
15   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
16   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
17   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
18   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
19   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
20   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
21   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
22   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000
23   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000
24   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
25   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
26   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
27   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
28   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
29   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
30   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000
31   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
32   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
33   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
34   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
35   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
Tổng tiền : 226,190,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677