Hotline: 077.8888.677   33 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
2   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
3   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
4   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
5   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
6   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
7   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
8   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
9   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
10   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
11   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
12   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
13   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
14   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
15   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
16   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
17   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
18   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
19   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
20   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
21   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
22   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   2,000,000
  2,000,000
23   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
24   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
25   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
26   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
27   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
28   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
29   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
30   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000
31   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
Tổng tiền : 737,864,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677