Hotline: 077.8888.677   79 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
2   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
3   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000
4   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000
5   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
6   Tinh dầu Kỳ Nam   25,000,000
  25,000,000
7   Trúc vòng tay chìm 9 hạt   27,840,000
  27,840,000
8   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
9   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
10   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000
11   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
12   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000
13   Tinh dầu trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   800,000
  800,000
14   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   11,000,000
  11,000,000
15   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
16   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
17   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000
18   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
19   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
20   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000
21   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
22   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
23   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
24   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
25   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
26   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
27   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
28   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
29   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
30   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
31   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
32   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
33   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
34   Vòng trầm hương chìm   49,000,000
  49,000,000
35   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
36   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
37   Thác khói trầm hương 4   60,000
  60,000
38   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000
39   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000
40   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
41   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
42   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
43   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
44   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
45   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
46   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
47   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
48   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
49   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
50   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000
51   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
52   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
53   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
54   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000
55   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp (trúc))   900,000
  900,000
56   Vòng trầm hương chìm   27,000,000
  27,000,000
57   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
58   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000
59   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
60   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000
61   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
Tổng tiền : 534,765,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677