Hotline: 077.8888.677   76 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
2   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
3   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
4   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000
5   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
6   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
7   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000
8   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
9   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
10   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
11   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
12   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
13   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
14   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
15   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
16   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
17   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
18   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
19   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
20   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
21   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
22   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
23   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
24   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
25   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
26   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
27   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
28   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
29   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
30   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
31   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
32   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
33   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
34   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
35   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
36   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
37   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
38   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000
39   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000
40   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
41   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
42   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
43   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
44   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
45   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
46   Lò xông trầm bằng điện thổ cẩm   800,000
  800,000
47   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000
48   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
49   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
50   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
51   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
52   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
Tổng tiền : 305,535,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677