Hotline: 077.8888.677   50 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
2   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
3   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
4   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
5   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
6   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
7   Lò xông trầm bằng điện   450,000
  450,000
8   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
9   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
10   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
11   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
12   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
13   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
14   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000
15   Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
16   Vòng tay trầm hương Vip 8ly   15,000,000
  15,000,000
17   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
18   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
19   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
20   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
21   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
22   Chuỗi hạt kiểu mix vàng   5,000,000
  5,000,000
23   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
24   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
25   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
26   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
27   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
28   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
29   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
30   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
31   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
32   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
33   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
34   Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly   2,000,000
  2,000,000
35   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
36   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
37   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
38   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
39   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
40   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
41   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
42   An khang thịnh vượng   500,000,000
  500,000,000
43   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
44   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
45   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   1,200,000
  1,200,000
46   Chuỗi hạt trầm hương   12,000,000
  12,000,000
Tổng tiền : 692,989,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677