Hotline: 077.8888.677   65 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
2   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
3   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
4   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
5   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
6   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000
7   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
8   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
9   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
10   Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 10ly   4,000,000
  4,000,000
11   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
12   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
13   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
14   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
15   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
16   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
17   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
18   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
19   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
20   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
21   Đế xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
22   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
23   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
24   Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 5ly   1,800,000
  1,800,000
25   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
26   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
27   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
28   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
29   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
30   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
31   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
32   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
33   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm   1,200,000
  1,200,000
34   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
35   Thố xông trầm đa năng bằng đồng   700,000
  700,000
36   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
37   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
38   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   23,000,000
  23,000,000
39   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
40   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
41   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
42   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
43   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
44   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
45   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
46   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
47   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
48   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
Tổng tiền : 474,539,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677