Hotline: 077.8888.677   61 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
2   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000
3   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
4   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
5   Vòng tay trầm hương - hạt trúc   3,000,000
  3,000,000
6   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
7   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
8   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
9   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
10   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
11   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
12   Vòng tay trầm hương   30,000,000
  30,000,000
13   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
14   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
15   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
16   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
17   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
18   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
19   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
20   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
21   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
22   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000
23   Chuỗi hạt trầm hương   18,000,000
  18,000,000
24   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
25   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
26   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000
27   Đế xông trầm hương - Bàn tay   200,000
  200,000
28   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
29   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
30   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
31   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
32   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000
33   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
34   Quạt mini trầm hương   400,000
  400,000
35   Vòng cổ hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
36   Thác khói trầm hương 5   60,000
  60,000
37   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
38   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000
39   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
40   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
41   Thác khói hoa sen xông nụ   210,000
  210,000
42   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
43   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000
44   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
45   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
46   Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 6mm   1,200,000
  1,200,000
47   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
48   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 468,469,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677