Hotline: 077.8888.677   28 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
3   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
4   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
5   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
6   Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ   1,400,000
  1,400,000
7   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
8   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000
9   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000
10   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
11   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
12   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
13   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
14   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000
15   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000
16   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
17   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000
18   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
19   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000
Tổng tiền : 96,640,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677