Hotline: 077.8888.677   46 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Sánh trầm hút thuốc   150,000
  150,000
2   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
3   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
4   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000
5   Tượng Quan Âm Trầm Hương   209,999,000
  209,999,000
6   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000
7   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000
8   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
9   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại có gân   89,000
  89,000
10   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
11   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
12   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
13   Chuỗi108 hạt, 6ly   36,000,000
  36,000,000
14   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
15   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
16   Chuỗi vòng tay 16 hạt, 14ly   39,600,000
  39,600,000
17   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
18   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
19   Đế xông trầm thanh gỗ Mun cao cấp   800,000
  800,000
20   Chuỗi108 hạt, 6ly   6,000,000
  6,000,000
21   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
22   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
23   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   41,400,000
  41,400,000
24   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000
25   Tượng Phật Di Lặc Trầm Hương   67,500,000
  67,500,000
26   Trầm Hương và Ngà Voi   45,000,000
  45,000,000
27   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
28   Lò xông trầm bằng điện màu xanh   700,000
  700,000
29   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000
30   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000
31   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000
32   Tượng phật Di Lặc trầm hương   15,000,000
  15,000,000
33   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
34   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
35   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000
36   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000
37   Chuỗi108 hạt, 6ly   23,400,000
  23,400,000
38   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000
39   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
40   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000
41   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
42   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
43   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
44   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000
45   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000
Tổng tiền : 766,493,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677