Hotline: 077.8888.677   63 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000
2   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
3   Tượng cảnh trầm hương 1   10,000,000
  10,000,000
4   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
5   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
6   Vòng tay trầm hương - Banh 14ly   2,000,000
  2,000,000
7   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
8   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
9   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
10   Vòng tay trầm hương   2,000,000
  2,000,000
11   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
12   Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng   5,000,000
  5,000,000
13   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
14   Lò xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
15   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
16   Tượng cảnh trầm hương lớn   40,000,000
  40,000,000
17   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
18   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
19   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
20   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
21   Vòng tay trầm hương   3,000,000
  3,000,000
22   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
23   Chuỗi hạt cầu nguyện   939,000
  939,000
24   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
25   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
26   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
27   Bột trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   150,000
  150,000
28   Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia   5,000,000
  5,000,000
29   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
30   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000
31   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
32   An khang thịnh vượng   300,000,000
  300,000,000
33   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
34   Thác khói trầm hương   90,000
  90,000
35   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
36   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
37   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
38   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
39   Nhang trầm hương - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
40   Đế xông trầm hương   200,000
  200,000
41   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
42   Vòng tay trầm hương - trúc cành   3,500,000
  3,500,000
43   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
44   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
45   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
46   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   23,200,000
  23,200,000
47   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000
48   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000
49   Vòng tay trầm hương   24,000,000
  24,000,000
50   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
51   Trầm hương khoanh - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
52   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng   600,000
  600,000
53   Vòng tay trầm hương   8,000,000
  8,000,000
54   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
55   Trầm hương nụ - Cung đình   1,490,000
  1,490,000
56   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   800,000
  800,000
Tổng tiền : 830,811,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677