Hotline: 077.8888.677   62 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000
2   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000
3   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000
4   Bột trầm hương - Hoàng gia   420,000
  420,000
5   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000
6   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000
7   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
8   Chuỗi108 hạt, 6ly   32,400,000
  32,400,000
9   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   2,900,000
  2,900,000
10   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000
11   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
12   Bột trầm hương - Cung đình   800,000
  800,000
13   Kỳ nam - Thanh kỳ   24,000,000
  24,000,000
14   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
15   Đế xông trầm khoanh gỗ Mun cao cấp   700,000
  700,000
16   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000
17   Lò xông trầm bằng điện màu vàng   450,000
  450,000
18   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000
19   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
20   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000
21   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000
22   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000
23   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000
24   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
25   Chuỗi hạt cầu nguyện 33 hạt   500,000
  500,000
26   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000
27   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000
28   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000
29   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000
30   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000
31   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000
32   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000
33   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
34   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000
35   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000
36   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000
37   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
38   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
39   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
Tổng tiền : 252,560,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677