Hotline: 077.8888.677   66 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000
2   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000
3   Vòng tay trầm hương - VIP 16ly   39,000,000
  39,000,000
4   Chuỗi hạt trầm hương   15,000,000
  15,000,000
5   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
6   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000
7   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000
8   Thố xông trầm hương đa năng - Mai/Trúc/Cúc/Đào   210,000
  210,000
9   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
10   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000
11   Đế xông trầm hương bằng gỗ cao cấp   700,000
  700,000
12   Chuỗi hạt trầm hương 16mm   22,000,000
  22,000,000
13   Chuỗi hạt trầm hương 8mm   6,500,000
  6,500,000
14   Chuỗi hạt cầu nguyện   939,000
  939,000
15   Chuỗi hạt trầm hương đính vàng- 10 hạt trúc   700,000
  700,000
16   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000
17   Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm   13,000,000
  13,000,000
18   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   99,000
  99,000
19   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   3,240,000
  3,240,000
20   Chuỗi hạt trầm hương 8mm 21 hạt   6,500,000
  6,500,000
21   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000
22   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000
23   Chuỗi hạt trầm hương   2,500,000
  2,500,000
24   Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly   4,000,000
  4,000,000
25   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
26   Hộp gỗ đựng trầm hương khoanh   200,000
  200,000
27   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000
28   Thác khói trầm hương 7   60,000
  60,000
29   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000
30   Chuỗi hạt trầm hương 8ly   600,000
  600,000
31   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000
32   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000
33   Thố xông trầm hương đa năng   400,000
  400,000
34   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000
35   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000
36   Thác khói tượng phật cao cấp   1,600,000
  1,600,000
37   Trầm hương nụ - Tài lộc tam phẩm   180,000
  180,000
38   Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối   79,000,000
  79,000,000
39   Thố xông trầm hương nụ   150,000
  150,000
40   Đế đốt trầm hương khoanh hồ lô   60,000
  60,000
41   Trầm hương khoanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000
42   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000
43   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000
44   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000
45   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000
46   Trầm hương thanh - Hoàng Gia   600,000
  600,000
47   Thác khói trầm hương 2   60,000
  60,000
48   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000
49   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000
50   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000
51   Trầm hương khoanh - Hoàng gia   1,000,000
  1,000,000
52   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000
53   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000
54   Chuỗi hạt trúc trầm hương   8,000,000
  8,000,000
55   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000
56   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhị phẩm   950,000
  950,000
57   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000
Tổng tiền : 480,997,000 đ  

Thông tin người mua

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản   Nhận hàng trả tiền

• Giảm ngay 5% trên tổng đơn hàng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677