Hotline: 077.8888.677   28 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000 Xóa
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000 Xóa
3   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000 Xóa
4   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
5   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000 Xóa
6   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000 Xóa
7   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
8   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000 Xóa
9   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000 Xóa
10   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000 Xóa
11   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
12   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
13   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000 Xóa
14   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000 Xóa
15   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
16   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000 Xóa
17   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000 Xóa
18   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000 Xóa
Tổng tiền : 95,240,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677