Hotline: 077.8888.677   55 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000 Xóa
2   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000 Xóa
3   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 15ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
4   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000 Xóa
5   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
6   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000 Xóa
7   Cảnh điêu khắc trầm hương   160,000,000
  160,000,000 Xóa
8   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
9   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
10   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000 Xóa
11   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000 Xóa
12   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
13   Trúc vòng tay 10 hạt   6,000,000
  6,000,000 Xóa
14   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
15   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000 Xóa
16   Trầm hương miếng - Cung đình nhị phẩm   3,700,000
  3,700,000 Xóa
17   Đế gỗ vuông xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000 Xóa
18   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000 Xóa
19   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
20   Thác khói tay phật xông nụ cao cấp   480,000
  480,000 Xóa
21   Đế xông trầm nụ - Bàn tay gỗ   200,000
  200,000 Xóa
22   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000 Xóa
23   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp (trúc))   900,000
  900,000 Xóa
24   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000 Xóa
25   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000 Xóa
26   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
27   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000 Xóa
28   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000 Xóa
29   Trầm hương nụ - Tài lộc nhất phẩm   660,000
  660,000 Xóa
30   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
31   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000 Xóa
32   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
33   Trúc vòng tay 8 hạt chìm   16,600,000
  16,600,000 Xóa
34   Trúc vòng cổ mix vàng   6,000,000
  6,000,000 Xóa
35   Hộp thưởng trầm hương thanh   195,000
  195,000 Xóa
36   Thố xông bằng đồng đa năng (6)   700,000
  700,000 Xóa
37   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000 Xóa
Tổng tiền : 358,300,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677