Hotline: 077.8888.677   28 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000 Xóa
2   Chuỗi hạt trầm hương   9,000,000
  9,000,000 Xóa
3   Đế đốt nhang khoanh 24h   320,000
  320,000 Xóa
4   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
5   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhất phẩm   1,000,000
  1,000,000 Xóa
6   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000 Xóa
7   Vòng tay trầm hương   15,000,000
  15,000,000 Xóa
8   Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ   900,000
  900,000 Xóa
9   Vòng tay trầm hương 12ly   8,000,000
  8,000,000 Xóa
10   Thố sứ xông trầm   110,000
  110,000 Xóa
11   Thác khói Quan Âm   370,000
  370,000 Xóa
12   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
13   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
14   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000 Xóa
15   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhất phẩm   400,000
  400,000 Xóa
16   Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly   8,000,000
  8,000,000 Xóa
17   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000 Xóa
18   Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt   18,000,000
  18,000,000 Xóa
Tổng tiền : 95,455,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677