Hotline: 077.8888.677   28 Sp  
Home / Thông tin sản phẩm

Chuỗi hạt trầm hương

Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 8ly

Giá: 3,000,000 vnđ/Sợi

Thông tin mua hàng:
Chọn số lượng:

MUA NGAY

Gọi đặt hàng ngay:

Hotline: 077.8888.677

Vận chuyển trên toàn quốc

Thông tin sản phẩm:

Vòng tay trầm hương hạt trúc nguyên khối.

Số hạt: 9 hạt trúc, 9 hạt tròn trầm tự nhiên nguyên khối

Các sản phẩm khác:

properties

Chuỗi hạt trúc 21 hạt, 7 ly

Giá: 10,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên, hạt trúc
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương Vip 8ly

Giá: 15,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương 8ly
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt (VIP)

Giá: 30,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt kiểu mix vàng

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 9 hạt

Giá: 23,200,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương 12ly

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 7mm

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size lớn
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt 6mm

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size nhỏ
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 1,500,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng

Giá: 600,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng, 9 hạt tròn, 9 hạt trúc
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt

Giá: 24,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 8.3ly

Giá: 79,000,000 vnđ/Sợi

108 hạt trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt cầu nguyện

Giá: 939,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt cầu nguyện 100% trầm hương. Số lượng: 105 hạt + 5 hạt đôi
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly

Giá: 2,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 9,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 9,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 12,000,000 vnđ/vòng

Trầm chìm nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên, hàng chìm
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng- 10 hạt trúc

Giá: 700,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng, 10 hạt. 100% trầm hương
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương 16ly

Giá: 9,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt (VIP)

Giá: 39,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc mix vàng, 36 hạt

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc hạt nhỏ

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 32 hạt, 6ly

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 15 hạt, 15ly

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 15 hạt, 14ly

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 9 hạt, 10ly

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 12 hạt, chìm Malay

Giá: 10,000,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 8 hạt chìm

Giá: 13,000,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc 10 hạt, chìm LyTe

Giá: 10,500,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 8mm

Giá: 6,500,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt

Giá: 22,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 8ly, 21 hạt

Giá: 6,500,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt

Giá: 18,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 19 hạt, 10ly

Giá: 5,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc

Giá: 2,500,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly

Giá: 9,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 108 hạt, 5ly

Giá: 1,800,000 vnđ/chuỗi

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 17 hạt, 12ly

Giá: 1,500,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt tròn 16ly, 14 hạt

Giá: 23,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi trầm mix charm 108 hạt. Giá: 2.000.000 đ

Giá: 1,400,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 1.500.000 đ

Giá: 900,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng trầm hương mix charm. Giá: 800.000 đ

Giá: 600,000 vnđ/Vòng

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677