Hotline: 077.8888.677   66 Sp  

Sản phẩm / Chuỗi hạt trầm hương

properties

Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm

Giá: 13,000,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm

Giá: 10,500,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm

Giá: 19,200,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 2,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 1,500,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 3,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc trầm hương

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc trầm hương

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trúc trầm hương mix vàng

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt hồ lô trầm hương mix vàng

Giá: 5,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên mix vàng
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 30,000,000 vnđ/Sợi

Trầm hương tự nhiên nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối

Giá: 79,000,000 vnđ/Sợi

108 hạt trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 24,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương trúc tròn

Giá: 10,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên, hạt trúc
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương 16ly

Giá: 9,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương 12ly

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 8,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 25,000,000 vnđ/Sợi

Trầm tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương nguyên khối chìm

Giá: 23,200,000 vnđ/Sợi

Trầm chìm tự nhiên Việt Nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương - VIP 16ly

Giá: 39,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương - Trúc, Banh 10ly

Giá: 4,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương - Banh 14ly

Giá: 2,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương - trúc cành

Giá: 3,500,000 vnđ/Sợi

Vòng trầm hương thiên nhiên Việt nam
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương Vip 8ly

Giá: 15,000,000 vnđ/Sợi

Vòng tay trầm hương 8ly
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 10,000,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương nguyên khối. 108 hạt.
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng

Giá: 700,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng, 10 hạt. 100% trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên, hàng chìm
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 12,000,000 vnđ/vòng

Trầm chìm nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 9,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương

Giá: 9,000,000 vnđ/vòng

Trầm hương nguyên khối, tự nhiên
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối tự nhiên
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt cầu nguyện

Giá: 939,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt cầu nguyện 100% trầm hương. Số lượng: 105 hạt + 5 hạt đôi
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng

Giá: 600,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng, 9 hạt tròn, 9 hạt trúc
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 5

Giá: 600,000 vnđ/vòng

Chuỗi 216 hạt trầm tự nhiên, hạt tròn
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 4

Giá: 600,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 3

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size nhỏ
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 2

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size lớn
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 1

Giá: 5,000,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia

Giá: 5,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677