Hotline: 077.8888.677   24 Sp  

Sản phẩm / Chuỗi hạt trầm hương

properties

Chuỗi hạt trầm hương - Cung đình

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương - Cung đình

Giá: 25,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương - Cung đình

Giá: 20,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương - Hoàng gia

Giá: 5,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 1

Giá: 5,000,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 2

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size lớn
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 3

Giá: 1,200,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương size nhỏ
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 4

Giá: 600,000 vnđ/vòng

chuỗi 108 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương 5

Giá: 600,000 vnđ/vòng

chuỗi 216 hạt trầm hương
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng

Giá: 600,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt trầm hương đính vàng, 9 hạt tròn, 9 hạt trúc
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt trầm hương đặc biệt

Giá: 30,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt cầu nguyện 1

Giá: 939,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt cầu nguyện 100% trầm hương. Số lượng: 105 hạt + 5 hạt đôi
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt cầu nguyện 2

Giá: 639,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt cầu nguyện 100% trầm hương. Số lượng: 33 hạt
Đặt mua
properties

Chuỗi hạt cầu nguyện 3

Giá: 799,000 vnđ/vòng

Chuỗi hạt cầu nguyện 100% trầm hương. Số lượng: 33 hạt
Đặt mua
properties

Vòng tay trầm hương đặc biệt

Giá: 15,000,000 vnđ/vòng

100% trầm hương nguyên khối
Đặt mua
Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677